Samenvoeging Haoverekkers en Den Uithoek:

Voor de brief betreffende samenwerking tussen Buurtverenigingen Haoverekkers en Den Uithoek : klik hier.

                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~