Buurtinfo

Onze buurtvereniging omvat de volgende straten (na samenvoeging met D’n Uithoek):

Pollenekkernrs. 1 t/m 22
Hoekekkernrs. 1 t/m 29
Kloosterekkernrs. 1 t/m 18
Den Ekkernrs. 5 t/m 41 (oneven nrs.)
nrs. 34a-b-c, t/m 38
Kendersekkernrs. 1 t/m 30
Guldenekkernrs. 1 t/m 45
Grotenekkernrs. 1 t/m 39
Wegekkernrs. 2 t/m 18
Den Tiendernrs. 2 t/m 24
nrs. 19 t/m 43
Haverekkernrs. 1 t/m 29
Blokekkernrs. 1 t/m 83

Overkoepelend Orgaan
Als buurtvereniging vallen wij onder het Overkoepelend Orgaan Reusel.
Meer informatie over het Overkoepelend Orgaan kan je vinden op de website www.overkoepelendorgaan.nl.

Geboortes
Bij geboorte graag een kaartje sturen naar: Hanneke Matthijsse, Wegekker 5A.
Dan krijgt men een attentie en wordt de nieuwe aanwinst meteen bij ons ingeschreven.
Het geboortebord is af te halen bij: Maartje Stokkermans, Grotenekker 39.
Hier zorgen de naaste buren voor.
Het bord wordt door één van de bestuursleden weer opgehaald.

Ziekte
Bij ziekenhuisopname van 1 week of bij langdurig ziekte thuis krijgt men een attentie.
Natuurlijk moet het bestuur daar op attent gemaakt worden.
Als iedereen in de buurtvereniging hier attent op wil zijn en even doorgeeft aan één van de bestuursleden,
wordt er niemand onbedoeld vergeten.

Overlijden
Bij overlijden van één onzer leden, zal de buurtvereniging daar op gepaste wijze aandacht aan besteden.

Nieuwe buurtbewoners
Voor nieuwe buurtbewoners zijn er borden “WELKOM IN ONZE BUURT”.
Deze borden zijn af te halen bij: Maartje Stokkermans, Grotenekker 39,
tel. 06-10107173.
Voor het afhalen en plaatsen zorgen de naaste buren.
Het bord wordt door één van de bestuursleden weer opgehaald.

Oud Papier
Omdat al het oud papier van de samengevoegde buurtverenigingen niet in 1 wagen past, wordt (voorlopig) de oude manier van ophalen gehandhaafd, namelijk:

De data van dit jaar staan bij Agenda.

Lotto
Buurtvereniging De Haoverekkers heeft een eigen lotto; deelname kost € 6,00 per kwartaal en de uitkering is wekelijks € 11,00 per goed getal. U kiest een getal tussen 1 t/m 45. Het reservegetal van de zaterdagtrekking van de Belgische lotto bepaalt het winnende nummer. De trekking is te zien op: www.lotto.be. Incasso vindt plaats aan het begin van elk kwartaal. Degenen die mee willen doen met de lotto, kunnen zich opgeven bij: Hanneke Matthijsse, Wegekker 5A, penningmeester@haoverekkers.nl

Vriendenloterij
Mensen die lid zijn van de Vriendenloterij,
kunnen de buurtvereniging opgeven als doel.